Tussenpersoon wint bij rechtsbijstand terrein op verzekeraar

Schade 326 0 

Consumenten sluiten hun rechtsbijstandsverzekeraar het vaakst rechtstreeks af bij een verzekeraar. Maar ten opzichte van zeven jaar geleden wint afsluiten via de adviseur terrein. Een derde van de consumenten weet de tussenpersoon te vinden voor een rechtsbijstandsverzekering. Dat blijkt uit de consumentenmonitor van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

 

Tussenpersoon wint bij rechtsbijstand terrein op verzekeraar

Rechtstreeks afsluiten bij de verzekeraar is het meest gebruikte kanaal voor rechtsbijstand. Van alle consumenten bewandelt 37% deze weg. Zeven jaar geleden was dat volgens de AFM nog 43%. Tussenpersonen maken juist een opmars. Werd in 2011 nog een kwart van alle rechtsbijstandspolissen gesloten na tussenkomst van een adviseur, in 2018 is dat gestegen naar 34%.

Ook vergelijkingssites zien hun verkeer toenemen, constateert de AFM. In 2011 werd 7% van de rechtsbijstandsverzekeringen gesloten via een vergelijker, in 2018 was dat 14%. Banken leveren in: van 19% naar 10%.

Kosten en dekking bekend

Consumenten zijn volgens het onderzoek van de toezichthouder goed op de hoogte van kosten en dekking van de rechtsbijstandsverzekering. Bijna 8 op de 10 mensen weten wat de polis wel en niet dekt, 70% kent de hoogte van het eigen risico en 69% weet van de wachttijd bij het ingaan van de verzekering.

Minder kennis hebben consumenten van het maximumbedrag voor vergoeding van de advocaatkosten. Bijna de helft geeft aan hier niet van op de hoogte te zijn. Vier op de tien weten bovendien niet of ze zelf een advocaat mogen kiezen. Ook kent 46% niet het minimum schadebedrag voordat een zaak in behandeling wordt genomen.

Stijging claims over wonen en zorg

Ingediende claims hebben met name betrekking op geschillen in het verkeer (29%), op het werk (27%) of over wonen (24%). Die laatste categorie verdubbelde bijna ten opzichte van zeven jaar geleden. Ook het aandeel medische geschillen nam toen: van 3% in 2011 naar 8% in 2017.

Eerste publicatie door Paul de Kuyper op 25 jul 2018 

Laatste update: 25 jul 2018

Bron: Amweb

Paul de Kuyper
Geschreven door Paul de Kuyper
eindredacteur