Wij adviseren onze cliënten op basis van al hetgeen wij van hen te weten kunnen komen in één of meer gesprekken.
Te denken valt aan hun behoeften risicobereidheid en draagkracht.
Onze adviezen dragen in elk geval het stempel van Bakker & Luyt Caminada B.V.

Nederland geldt als het land met de grootste verzekeringsdichtheid ter wereld.
Wij kennen een veelheid van verzekeringsmogelijkheden bij even zovele aanbieders-verzekeraars.
Vrijwel alle Nederlandse verzekeraars hebben zich verenigd in het Verbond van Verzekeraars. Binnen het verbond worden afspraken gemaakt over beleidszaken.
Het Verbond heeft zich ook voorlichting aan de consument ten doel gesteld.
Op de site www.allesoververzekeringen.info is veel informatie te vinden over bijna alle verzekeringen die in Nederland voorhanden zijn. 
Het heeft zogenaamde productwijzers ontwikkeld, waarin uitgangspunten, veelgestelde vragen & antwoorden en achtergrondinformatie zijn opgenomen.
Wij stellen het op prijs als u de site eens bezoekt om met enige kennis van zaken met ons te kunnen overleggen over de inhoud van uw verzekeringspakket.